abcfv.cz > Aktuality > Vzdělávání

Výtah nejen pro lektory finanční gramotnosti.

 Od 1.12.2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Přinesl větší ochranu spotřebitelů, ale i posílení jejich odpovědnosti. Hlavní změny oproti dosavadní regulaci jsou:

 • Regulace všech poskytovaných úvěrů včetně hypoték a mikropůjček pod hodnotu Kč 5.000.
 • Povinná licence pro nebankovní poskytovatele a registrace pro zprostředkovatele ověřitelná v registru ČNB.
 • Posílení dohledu nad poskytovateli i zprostředkovateli – vykonává ČNB, spotřebitel se na ni může obrátit s dotazy i stížnostmi.
 • Posílení posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, ověřování jeho platební morálky, zadluženosti v úvěrových registrech (NRKI, BRKI), zdůraznění povinnosti spotřebitele poskytovat všechny údaje pravdivě, jinak úvěr nebude poskytnut.
 • Před uzavřením úvěrové smlouvy nemá poskytovatel právo na žádnou úplatu, s výjimkou nákladů na ocenění zajištění, např. nemovitosti, tento posudek pak spotřebitel na vyžádání musí vždy obdržet.
 • Omezení sankcí při prodlení se splácením, kdy

a)      úrok z prodlení nesmí být vyšší, než tzv. repo sazba ČNB + 8 % p.a. – nyní celkem 8,05 % p.a.

b)      smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,1 % denně z částky po splatnosti a současně souhrn všech uplatněných pokut u jednoho úvěru nesmí překročit polovinu jeho původní výše a současně absolutní částku 200.000 Kč.

 • Možnost obrátit se se sporem z úvěru na finančního arbitra (viz kap. 10), zákaz sjednávání rozhodčích doložek.

Jako v předchozí regulaci zůstává zachováno:

ü  Povinné poskytování předsmluvních informací (viz formuláře v příloze zákona) a jejich závaznost pro poskytovatele na určitou dobu, aby se spotřebitel mohl rozmyslet a případně získat více nabídek úvěru.

ü  Povinné uvádění všech nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru za daných podmínek, včetně např. pojištění splácení úvěru, nákladů na vedení povinného účtu apod. a tyto náklady musí být všechny započítány do roční procentní sazby nákladů (RPSN) a poskytnuty písemně, porušení této povinnosti může vést k úročení úvěru repo sazbou ČNB, dnes úrokem 0,05 % p.a.

ü  Možnost odstoupit bezplatně od úvěru (kromě na bydlení) do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo jeho předčasné splacení s náklady 0,5 – 1 % z předčasně splacené částky (nejde-li o splátku z pojištění splácení nebo o splátku s proměnlivou úrokovou sazbou).

ü  Zákaz používání směnek a šeků k zajištění spotřebitelského úvěrů, zákaz požadování zajištění úvěru, jehož hodnota zásadně převyšuje výši sjednávaného úvěru, zákaz používání telefonních linek s vyšší sazbou pro nabízení a sjednávání úvěru.

 

Kap. 8: Financování bydlení

Nový zákon o spotřebitelském úvěru rozlišuje úvěry na bydlení:

 1. klasické hypotéky (beru si úvěr na nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti k bydlení a tuto nemovitost dávám do zástavy),
 2. americké hypotéky (beru si neúčelový úvěr na cokoli a zajišťuji ho zástavou nemovitosti) 
 3. úvěry stavebních spořitelen (meziúvěry se zástavou i bez zástavy nemovitosti a řádné úvěry ze stavebního spoření bez zástavy nemovitosti),

a spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení – viz kapitola 3.

Pro klasické hypotéky a úvěry stavebních spořitelen jde o novou regulaci:

 • povinné předsmluvní informace, povinné vyčíslení nákladů úvěru a výpočet RPSN, povinné posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, povinnost písemné smlouvy a další omezení k ochraně spotřebitele pro všechny spotřebitelské úvěry – viz doplnění kap. 3
 • možnost bezplatného předčasného splacení:

a)      během 3 měsíců před datem refixace úrokové sazby (banka má povinnost sdělit sazbu na další období minimálně 3 měsíce před datem refixace)

b)      kdykoli v období, u kterého není stanovena pevná úroková sazba

c)      kdykoli v případě úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka či jeho partnera, vede-li to k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet

d)     25 % z hodnoty úvěru každý rok během 1 měsíce před výročím uzavření smlouvy o úvěru.

Pro klasické hypotéky poskytované bankami vydala ČNB (jako regulátor) doporučení, aby jejich výše nepřekročila 90 % hodnoty nemovitosti, od dubna 2017 má tento poměr klesnout na 80 % hodnoty nemovitosti. 100 % hypotéka je výjimkou, musí k tomu být zvláštní důvody, zvyšuje to úrokovou sazbu. Zbývající peníze (10 – 20%) hodnoty nemovitosti budeme muset uhradit z vlastních zdrojů.

Celý text je ke stažení ZDE.

 
 
 

Další články

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES