abcfv.cz > Aktuality > Vzdělávání

Finanční gramotnost, téma pro vlády i jednotlivce

15. 01. 2012 | Vzdělávání | Plzeń | ABCFV

Vlády evropských států a USA věnují čím dál tím více pozornosti nedostatečné finanční gramotnosti svých občanů napříč všemi věkovými kategoriemi a snaží se hledat nová a účinná opatření ke zlepšení této neutěšené a jak se ukazuje i nebezpečné situace. Co je k tomu vede?

Vede je k tomu souběh dvou negativních vlivů ohrožujících sociální jistoty občanů:

 • finanční a hospodářské krize
 • klesající podíl lidí v produktivním věku a rostoucí podíl lidí v důchodovém věku

Situaci zhoršuje skutečnost:

 • že mladá generace dorůstající do produktivního věku vyrůstala v období trvalého hospodářského růstu a není tudíž připravena čelit vážnějším finančním a sociálním problémům. To by mohlo vést k růstu napětí mezi mladšími a staršími lidmi a vyvolat vážné problémy ve společnosti.
 • Roste přesvědčení, že zvýšení finanční gramotnosti může občanům pomoci lépe se vyrovnat s nově vznikající situací.
 • Naopak finanční negramotnost povede ke zhoršování ekonomického a sociálního postavení rodin, k pádům do dluhových pastí a k nárůstu sociálního neklidu.

Proto je zvyšování finanční gramotnosti velmi aktuálním tématem.

Situace finanční gramotnosti v ČR

ČNB již v roce 2006 předložila vládě zprávu o neutěšeném stavu ve finanční gramotnosti obyvatel ČR a navrhla opatření k zlepšení situace. Vláda tuto zprávu odmítla zařadit na pořad jednání, neboť dané téma nepovažovala v té době za významné. O čtyři roky později, na jaře 2010, ČNB ve spolupráci s MF ČR tuto zprávu s názvem „Národní strategie finančního vzdělávání“ aktualizovala a vládě znovu předložila. Tentokrát byla vládou projednána a schválena.

Realizací této strategie vláda pověřila ČNB, Ministerstvo financí a Ministerstvo školství.

MF ČR spolu s ČNB byl následně zorganizován rozsáhlý průzkum aktuálního stavu finanční gramotnosti dospělé populace ČR.

Ministerstvu školství uloženo postupně zapracovat téma finanční gramotnosti do osnov vyučování všech typů škol v ČR.

Některé poznatky z průzkumu finanční gramotnosti realizovaného roku 2010 MF a ČNB

Vybrané údaje z prezentací členky bankovní rady ČNB Evy Zamrazilové a Dušana Hradila z MF ČR:

 • 43% respondentů podepsalo smlouvu o nákupu nějakého finančního produktu, aniž si přečetlo nebo plně rozumělo přiloženým obchodním podmínkám.
 • 23% respondentů nedokázalo odpovědět na otázku, na jak dlouho by byli schopni pokrýt své životní náklady při ztrátě zaměstnání. Jen 43% respondentů je ze svých rezerv zajištěno alespoň na dobu 3 měsíců.
 • Jen 25 % respondentů skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou.
 • Při výběru spotřebitelského úvěru se 80% respondentů  rozhoduje jen podle výše měsíční splátky (zátěže pro rozpočet) a jen 58% bere v úvahu oba základní faktory, tedy jak měsíční splátku, tak i RPSN.
 • Přitom pouze 17% respondentů skutečně chápe obsah sdělení, které se za zkratkou RPSN skrývá.
 • Pouze 16% respondentů skutečně ví, co znamenají zkratky p.a. a p.m.

Zadluženost českých domácností

Zadluženost domácností přesahuje 1,1 bil. Kč. Hypotéční úvěr má cca 15% domácností. Spotřebitelský úvěr má cca 25% domácností.

Zadlužení českých domácností je ve srovnání s váženým průměrem EU zhruba poloviční, ale:

 • v zemích EMU finanční aktiva domácností přesahují 200% HDP;
 • v České republice finanční aktiva domácností  představují jen cca 80% HDP.

To znamená, že české domácnosti jsou sice dosud méně zadlužené, ale podstatně chudší než země západoevropské.

Odtud vyplývá podstatně vyšší riziko dluhových pastí.

Členka bankovní rady paní Eva Zamrazilová řekla v komentáři k výsledkům průzkumu a dozorové roli ČNB mimo jiné:

„Jako liberální ekonom cítím, že před nástrahami finančního trhu nelze lidi zcela ochránit, nemůžeme ohlídat vše. Spotřebitel jde často riziku příliš vstříc svým postojem, nepříliš dobrými znalostmi a také určitým nezájmem.Pokud chceme mít svobodný a funkční finanční trh, minimálně polovina práce je na lidech samotných. Vnímám to ale tak, že veřejný sektor by měl dát lidem určitý nástroj k tomu, aby byli schopni se na finančním trhu lépe orientovat. A právě o tom je finanční vzdělávání“

Zdroj: setkání členů správní rady ABC Fv,  Jiří Brabec, leden 2012

 
 
 

Další články

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES