abcfv.cz

O nás

Jsme obecně prospěšná společnost založená v roce 2011 v reakci na společenskou poptávku a zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 s IČ 29118531.

Aktuální výpis naleznete ve veřejném rejstříku na stránkách eJustice zde.

Zakladatelem ABC finančního vzdělávání je Broker Consulting a.s..

Naše poslání

Praktickým vzděláváním zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin, šířit osvětu v oblasti osobních financí, přispívat k růstu finanční gramotnosti a rozvoji finančního vzdělávání.

 

Naše činnost

O plnění našeho poslání usilujeme v okruhu těchto činností

  • Realizací vzdělávacích a osvětových akcí
  • Tvorbou pomůcek a materiálů k výuce
  • Podporou výuky a vzdělávání jejích nositelů (učitelé, lektoři)
  • Sdílením zkušeností a vydavatelskou činností
 

Naši partneři

Partnerství a spolupráce:

 

Vedení společnosti

Správní rada

  • Jiří Brabec
  • Helena Kolmanová
  • Petr Hrubý

Ředitel společnosti

  • Jan Lener
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES