abcfv.cz > Výukové materiály

Likvidace banky

"Proces předcházející zániku banky výmazem z obchodního rejstříku, v jehož rámci je vypořádáván majetek banky. Oproti likvidaci ""běžné' obchodní společnosti se likvidace banky liší některými zvláštními pravidly vyplývajícími ze zákona o bankách. Zrušuje-li se banka s likvidací, jmenuje likvidátora na návrh ČNB soud. ČNB též podává soudu návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora, jakož i návrh na zrušení akciové společnosti, které byla odňata bankovní licence."

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES