abcfv.cz > Výukové materiály

Likvidace pojistné události

"Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Šetření je pojišťovna povinna ukončit do tří měsíců od zahájení (v případě, že nelze šetření ukončit v dané lhůtě, je pojišťovna povinna sdělit důvody a na požádání poskytnout přiměřenou zálohu

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES