abcfv.cz > Výukové materiály

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v situaci, kdy nemůže dostát závazkům vůči svým klientům, je těmto klientům poskytnuto plnění z Fondu pojištění vkladů, který je tvořen zejména prostředky z pravidelných, zákonem stanovených příspěvků bank. Výše plnění z Fondu pojištění vkladů není neomezená a činí 90% z pojištěných pohledávek klienta, maximálně však ekvivalent částky 25.000 EUR.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES