abcfv.cz > Výukové materiály

Rychle likvidní aktiva

Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní aktiva se počítají pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB (bez PMR a bez termín.vkladů nad 24 hod.), běžné účty u jiných bank a termínové vklady do 24 hod. u jiných bank, bezkupónové dluhopisy státní a emisních bank a státní kupónové dluhopisy (bez poskytnutých v repo obchodech).

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES