abcfv.cz > Výukové materiály

Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční bankou a českými orgány a institucemi, provádí bezúplatné poradenství a propagaci zastupované zahraniční banky. V ČR je tato organizační složka oprávněna vykonávat činnost jen, byla-li zaregistrována ČNB (viz registrace zastoupení zahraniční banky).

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES